Attest Communicatie verzorgt sinds juni 2017 de teksten voor de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder, een kerkelijk genootschap dat vanuit het verenigingsgebouw Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen opereert. Ik schrijf persberichten, artikelen voor de interne nieuwsbrief, verzorg de digitale nieuwsbrieven voor leden en belangstellenden, onderhoud de website (tekstueel en visueel) en beheer de Facebookpagina van de vereniging.

 

 

Dit is wat de VvV van mijn dienstverlening vindt:


Aanbeveling door Jannes Bosker Vereniging van Vrijzinnigen

Als atheïst binnen kerkelijke muren

Kerken en religieuze instellingen maken moeilijke tijden door. De belangstelling voor religiositeit en godsdienstbeleving is tanende en de individualisering verheft zich uit boven binding tot een groep. De keuze voor een bepaalde geloofsrichting blijkt lastig vanwege de vele stromingen. Wat past nu echt bij jou? De vastomlijnde richtlijnen van de grotere kerkelijke organisaties of de meer flexibele belevingsvormen van kleine groepen die zich met spiritualiteit bezighouden? Wat beweegt zich achter de zware deur van het grote kerkgebouw of achter de deur van het verenigingsgebouwtje? Hoe maak je hieruit als individu een keuze?

Ook de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen-Noordoostpolder worstelt met de bekendheid te midden van de kerkelijke en plaatselijke gemeenschappen en probeert via de – vaak plaatselijke – pers bekendheid te geven aan hun belevingswereld. Een foldertje, een flyer of een stukje over een activiteit in de krant is vaak de realiteit. Maar bereik en raak je daarmee de juiste personen en is de gebruikte tekst dan zo geschreven dat er een warme belangstelling ontstaat?

De vereniging heeft daarom enige tijd geleden besloten zowel voor de interne als de externe communicatie een specialist in te schakelen. Een deskundige die ervaring heeft met het opzetten en bijhouden van de website, die aantrekkelijke nieuwsbrieven kan schrijven en via de contacten met de pers de geschreven artikelen regelmatig in de media weet te krijgen. Maar wat als de sollicitant zich kenbaar maakt als atheïst en niet zoveel heeft met het religieuze en kerkelijke leven? Leg de brief dan maar aan de kant, er zijn vast andere mensen met ervaringen in onze belevingswereld, of…

Even verder lezende in de sollicitatiebrief ontdek je verrassende elementen waarom de sollicitant toch over de drempel stapt en de uitdaging van een gesprek aangaat. Het gesprek opent aan beide zijden deuren die je voor onmogelijk achtte. Als dan de andere kandidaten door allerlei omstandigheden zich terugtrekken of afvallen, valt toch het besluit met elkaar in zee te gaan.

Eerst Alex de Jong van Attest Communicatie maar eens wegwijs maken in de gebruikelijke wijze waarop we onze vereniging voor het voetlicht proberen te brengen. Deze uitwisseling verloopt uiterst positief, opbouwend en vriendelijk. Ondanks dat Alex in religieus opzicht nogal ver afstaat van onze beleving, staat hij open voor andere gedachtewerelden en is hij bereid deze naast de zijne te plaatsen. Al op zeer korte termijn verschijnen prachtige teksten van zijn hand waarbij hij deze twee – ogenschijnlijk verschillende – werelden toont. Van diverse zijden wekt dit interessante reacties op. Op korte termijn wordt ook de website en het gebruik van Facebook aangepast en meer interactief gebruikt. Alex is uiterst correct in het nakomen van gemaakte afspraken en denkt ook mee hoe de PR en communicatie vorm kan krijgen.

In zeer korte tijd weet Alex de Jong de nodige contacten met de plaatselijke media te onderhouden en artikelen te laten plaatsen die prikkelend zijn, informatief en die een regelmatige stroom van informatie over de Vereniging van Vrijzinnigen te weeg brengen. De kracht van Attest Communicatie zit hem vooral in het tekstuele, het weergeven in woorden. Alhoewel ook het design, het weergeven van de boodschap in beelden, al snel de nodige kracht uitstraalt.

Ondanks deze voor de Vereniging van Vrijzinnigen nieuwe wereld om van zich te laten horen, beginnen wij ons thuis te voelen in de wijze waarop we contacten proberen te leggen met hen die ons tot nu niet kenden. Een ongekende stroom aan belangstellenden meldt zich aan via activiteiten en onze website. Het heeft zelfs een aanzienlijke stijging in het ledental teweeggebracht.

Er is nog veel te doen om van een puur naar binnen gerichte vereniging te komen tot een groep mensen die te midden van de samenleving willen staan en die er vooral ook voor die samenleving willen zijn. Met de ondersteuning van Alex de Jong van Attest Communicatie zullen we hierin zeker grote stappen kunnen zetten.

Jannes Bosker 
(was tot 1 november 2017, naast bestuurslid, ook de penningmeester van de VvV. Hij zat in de sollicitatiecommissie (samen met algemeen bestuurslid Janny en voorganger Anneke van der Velde) en werkte gedurende het eerste half jaar van zijn aanstelling nauw samen met Alex).