Brugmedia is maart 2020 begonnen met de uitgave Ondernemen in Kampen, een krant met nieuws voor en door ondernemers in Kampen.

Attest Communicatie werd al in een vroeg stadium gevraagd om redactionele bijdragen te leveren. Ook heb ik meegedacht/geadviseerd in het voortraject.

Naast advertorials (bedrijfsprofielen van adverteerders), lever ik ook diverse redactionele bijdragen.