‘Met Ont-moet willen we Kampen mooier maken’

‘Met Ont-moet willen we Kampen mooier maken’

‘Met Ont-moet willen we Kampen mooier maken’

Oud-predikant Gert Zomer start bijzonder initiatief

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Gert Zomer wil ‘Kampen mooier maken’ door aandacht te hebben voor de mensen in de samenleving. Hij wil er zijn voor mensen die een luisterend oor en een aandachtig oog ‘zo ontzettend hard’ nodig hebben. Daarbij ‘moet’ niks, maar schuwt hij de bezinning en de verdieping niet. Met zijn Stichting Ont-moet zal de oud-predikant her en der in de stad vele inloopochtenden, dialoogavonden en zogenoemde Ont-Moet cafés organiseren. Hij hoopt daarmee eenzaamheid en polarisatie in de maatschappij te kunnen bestrijden.

De start en officiële presentatie van de Stichting Ont-moet vond afgelopen vrijdagavond (1 februari 2019) plaats in de salon van de Stadsgehoorzaal. Jelle Wouda, directeur van de Stadsgehoorzaal, stelde de ruimte belangeloos beschikbaar omdat hij het initiatief van Gert Zomer een warm hart toedraagt. Ook zal hij, ten gunste vande stichting en haar voorgenomen ‘werk’ voor de Kamper samenleving, iedere maandagochtend tijdens de markt, het restaurant van de Stadsgehoorzaal openstellen.Tijdens deze Ont-moet inloopochtend kunnen mensen vrijelijk naar binnen lopen voor een gratis kopje koffie ‘en een beetje menselijke warmte’. De markt, in de Griekse oudheid de Agora genaamd, is volgens Gert een ‘gave plek’ die weer net als vroeger een politiek, economisch en sociaal centrum zou kunnen worden. Hij hoopt dat mensen, die nu door de ik-cultuur tussen wal en schip zijn geraakt, de drempel van Ont-moet over durven te stappen en het gesprek aangaan. ‘Wij willen hen een luisterend oor en een aandachtig oog bieden. Kortom: aandacht hebben voor elkaar; naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek gaan; de eenzaamheid bestrijden.’ Al was iedereen het er tijdens de openingsavond over eens dat je niet te vaak moet spreken over ‘eenzaamheid’. Tenslotte geeft niemand graag toe dat hij of zij eenzaam is. Voor menigeen is dat nog een station te ver. ‘Maar iedereen heeft wel graag warmte, aandacht, een goed gesprek en mensen om zich heen.’ Ont-moet wil dat allemaal bieden.

Eenzaamheid bestrijden
Gert Zomer schetste tijdens zijn openingstoespraak een treurig beeld van hoe het in onze individualistische samenleving met de mensheid is gesteld. ‘Vanochtend las ik in de krant een bericht over hoe Japanse ouderen steeds crimineler worden’, begon hij. ‘Ze zijn op zoek naar inkomen, naar een dak boven hun hoofd, en denken ‘ik ga met een mes door het park lopen zwaaien – ook al heb ik helemaal geen kwaad in de zin -, maar het enige wat ik wil is dat ik opgepakt word, dat ik eten krijg, een dak boven mijn hoofd en mensen om mij heen. Eenzaamheid. Waartoe dat niet allemaal kan leiden…’ Het voorbeeld is ‘niet zomaar een bericht uit Japan’, zo hield hij de circa 25 aanwezigen voor. ‘Het is dichterbij dan je denkt. Toen ik in Amsterdam bij de daklozenopvang werkte, kwam ik precies hetzelfde tegen. Ook zij ondernemen allerlei kleine criminele activiteiten en geven zichzelf daarna aan voor een paar dagen onderdak.’ Eenzaamheid, zo schetste hij, is een groot maatschappelijk probleem. Om het verschil te maken, heeft hij de Stichting Ont-moet in het leven geroepen.

Laagdrempelige inloop
‘Wat is eenzaamheid nu precies? Je kunt het dan hebben over sociale, emotionele of existentiële eenzaamheid. Een ding is duidelijk: het is niet alleen iets van ouderen. Er zijn diverse rapporten verschenen die alarmerende cijfers laten zien over eenzaamheid onder jongeren. Die barsten van de contacten, vrienden en volgers op social media, maar zijn existentieel volstrekt eenzaam. Met andere woorden: onze samenleving levert ons deze problemen. Ik wil met Ont-moet de mensen bereiken die zelf moeilijk de stap zetten om uit hun isolement te komen .Ik wil hen helpen hun eigen kracht op te zoeken.’ Grote vraag is natuurlijk: hoe pak je dat aan? En: hoe onderscheid je je van andere partijen die iets soortgelijks al (trachten te) doen? ‘Er zijn al zat andere partijen in deze zorg. Denk aan organisaties als Humanitas, de Voedselbank, Stichting Present… Wat voegen wij toe? Stichting Ont-moet biedt geen praktische hulp. Geen schuldhulp, taalhulp, computer- of voedselhulp. Wat wij bieden is aandacht. Aandacht en tijd voor de ander.’ Het verklaart volgens hem ook de naam van de stichting. ‘We hebben gekozen voor de ontmoeting. Maar vooral ook voor dat streepje, dat aangeeft dat niks ‘moet’.
‘We beginnen heel laagdrempelig met een inloop en een kopje koffie; kortom: gezelligheid voor iedereen. Daaruit zullen contacten ontstaan die ons naar de tweede etage brengen: je gaat de diepte in. Iemand vertelt over zijn leven, of komt met allerlei levensvragen als ‘hoe ga ik om met mijn verleden, met mijn pijn, met de buren, met mezelf…’

Inmiddels staan er maandelijks inloopochtenden in de Bibliotheek (iedere vierde vrijdag van de maand) en wekelijks in het restaurant van de Stadsgehoorzaal (op de maandagochtend) gepland en zal er op frequente basis een Ont-moet café in Huize Margaretha plaatsvinden. Ook zullen er in het Museum Huys der Kunsten dialoogavonden voor verdieping en verbinding worden gehouden. Hier wil hij ook graag met ondernemers in gesprek komen. ‘Samen proberen we de polarisatie in de samenleving te boven te komen en de mens te versterken. Zo willen we Kampen mooier maken.’

Alex de Jong/Attest Communicatie

Tekstschrijver en seriewoordenaar. Voor al jouw tekstproducties. Pers- en nieuwsberichten, interviews, advertorials, editorials, vraag het en ik schrijf het!